Als professioneel, klantgericht bedrijf wilt u uw klanten en relaties een welkom én veilig gevoel geven.

Onze hospitality medewerkers onthalen uw bezoekers gastvrij en handelen zelfstandig, vriendelijk en accuraat uw telefoontjes af. Door de juiste trainingen (en indien gewenst een beveiligingsdiploma) wordt ook de veiligheid op een discrete manier gewaarborgd.

De medewerkers van EBN worden geselecteerd per functie.

Voor de servicegerichte functies zijn al onze medewerkers uiteraard uitmuntend in:

  • betrokkenheid
  • hulpvaardigheid
  • gastvrijheid
  • alertheid en discretie

Na selectie in samenspraak met u wordt waar nodig training op maat gegeven. Uw kernwaarden en processen moeten immers goed tot uitdrukking komen. De verschillende belevingsmomenten die een bezoeker ervaart staan hierin centraal – van het telefonisch contact tot en met het vertrek na een bezoek.

EBN hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Immers: een medewerker die op de juiste plaats binnen de organisatie zit, tilt met haar of zijn enthousiasme het niveau van de dienstverlening op een hoger plan.

In samenspraak met u zoeken we constant naar de meerwaarde die receptionisten kunnen bieden, vooral door hun extra werkzaamheden te geven. Wij ontzorgen u graag: zowel door het bieden van continuïteitsgarantie als door het management uit handen te nemen, indien gewenst.

Onze hospitality receptionisten zien méér: door hun training Security Awareness of – indien nodig voor de beveiligingstaak – door het diploma Beveiliger2 (security-hostess).

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op