EBN is niet alleen beveiligingsleverancier. Naast de organisatorische, bouwkundige, elektronische en fysieke beveiligingsmaatregelen levert EBN ook advisering op beveiligingsgebied.

Beveiliging, bewaking en veiligheid vormen een belangrijke factor in de borging van uw bedrijfscontinuïteit. Het is daarom van groot belang om de risico’s bij u duidelijk in kaart te brengen, zowel fysiek als technisch.

De gegevens van een dergelijke inventarisatie vormen de sterke basis om maatregelen naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Want mazen in het net van beveiliging en bewaking, die wil niemand. Hier horen vragen bij als:

  • Wie beoordeelt de efficiëntie en de kwaliteit van de reeds genomen organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen?
  • Zijn uw security kosten transparant en betaalt u daadwerkelijk voor veiligheid en beveiliging?

Onze adviseurs zijn in het bezit van de IRIS Security Management® en de vervolg post-hbo opleiding DHM Security Management® en bieden de navolgende adviesdiensten;

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op