Onze visie

Beveiliging wordt in toenemende mate worden ondersteund door technische hulpmiddelen. Het controleren op afstand met regionale toezichtcentrales zal de basis worden van nieuwe beveiligingsplannen. De mens-inzet zal alleen nog op zeer efficiënte wijze plaatsvinden. De criminaliteit zal verminderen. De huidige beveiligingsmarkt kenmerkt zich door het ontbreken van samenwerking, door verkokering, door losstaande dienstverleningen en daarmee een niet-effectieve en inefficiënte uitvoering.

Onze missie

EBN Veiligheidsdienst heeft de missie om een leidende rol te spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van integrale beveiligingsplannen waarmee de volledige keten van beveiligen inzichtelijk is en op elkaar is afgestemd. EBN heeft hiervoor samenwerkingsverbanden met alle betrokken factoren opgezet (politie – gemeenten – regionaal platform criminaliteitspreventie – opleidingsinstituten –bedrijven (verenigingen) – collega veiligheidsdiensten – verzekeraars) om alle noodzakelijke onderdelen te kunnen verzorgen.

Merkbelofte

  • Minder criminaliteit
  • Hoger veiligheidsgevoel
  • Transparant
  • Inzichtelijk
  • Informatief
  • Integraal
  • Innovatief

Onze bedrijfsvoering is erop gericht om enerzijds de criminaliteit, de daadwerkelijke schade en de onveiligheidsgevoelens bij uw medewerk(st)ers en bezoekers te verminderen en anderzijds de effectiviteit en efficiëntie van onze werkzaamheden continu te verhogen. Innovaties in techniek en in beveiligingsconcepten zijn een vast onderdeel in onze bedrijfsvoering. Wij zullen u, als professionele partner beveiliging, periodiek adviesrapporten verstrekken inzake verbetervoorstellen op kwaliteit en op prijs. Het leveren van beveiligingspersoneel integraal met techniek is niet ons DOEL, maar een belangrijk MIDDEL op de doelstellingen van onze klanten te realiseren.

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op