Cliënten, toezichthouders en verzekeraars letten niet alleen op de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar ook op het comfort dat instellingen bieden. Veiligheid is binnen ziekenhuizen, GGZ- en andere zorginstellingen een complex vraagstuk. Dagelijks lopen er veel patiënten, bezoekers en medewerkers in en uit. U wilt dat zij zich veilig, thuis en welkom voelen.

Veiligheid in de zorginstelling

Goed toegangsbeheer met de geavanceerde technische oplossingen biedt de oplossing voor zorggerelateerde beveiligingsvraagstukken. Daarnaast levert EBN beveiligers en toezichthouders die speciaal zijn opgeleid voor het werken in de zorg. Zij hebben leren omgaan met agressie en emoties van patiënten en bezoekers en hebben kennis van het zorgjargon. Zo weten zij de juiste balans te vinden tussen gastheerschap en overwicht binnen een zorginstelling.

Zorgmedewerker veilig onderweg

Uw (thuis)zorgmedewerkers zijn dag en nacht op pad. Daarbij is de toenemende verharding van de maatschappij duidelijk merkbaar voor hen. Regelmatig krijgen zij te maken met agressie of situaties waarin zij zich onveilig voelen. EBN levert voor deze medewerkers een systeem waarbij zij door middel van een paniekknop de meldkamer kunnen alarmeren. Dankzij het uitgebreide netwerk van mobiele surveillanten is er altijd snel een beveiliger ter plaatste om te assisteren. Dat zorgmedewerkers er niet alleen voor staan geeft hen een veilig gevoel.

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op