EBN hecht grote waarde aan kwaliteit, arbeidsveiligheid en het milieu

Dat komt onder andere tot uiting in de verkregen certificaten en verklaringen Het ISO9001:2008 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem is de rode draad in onze werkwijze waardoor wij altijd in staat zijn te voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers.

De kwaliteit van EBN wordt bevestigd door;

  • Keurmerk VEB (Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven)
  • ISO 9001:2015
  • VCA*
  • ECABO erkend leerbedrijf

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op