De overheid en overheidsgebouwen moeten makkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. Aan de andere kant moet diezelfde openheid er niet toe leiden dat publieke eigendommen en vertrouwelijke informatie makkelijk ontvreemd kunnen worden. Ook de veiligheid van medewerkers en bezoekers moet worden gegarandeerd. Dat vraagt om doordachte beveiligingsoplossingen.

Publieke domein

Te vroeg aangeboden huisvuil, verkeerd geparkeerde auto’s en fietsen, wildplassen en hangjongeren zijn een doorn in het oog van velen. EBN ondersteunt gemeenten met het oplossen van dit probleem door het flexibel inzetten van BOA’s en parkeerwachten.

Voorkeursleverancier

EBN Veiligheidsdienst is al vele jaren ‘preferred supplier’ van de overheid en overheidsinstellingen. We dragen zo bij aan het terugdringen van de criminaliteit en het vergroten van de leefbaarheid in een stad. We zijn met beveiligers, receptionistes, huismeesters, bodes, BOA’s en parkeerwachten actief bij gemeentes, provincies, politiebureaus en rechtbanken. Met geavanceerde technische beveiligingsmiddelen, een eigen meldkamer en onze surveillanten zorgen we ervoor dat panden en (openbare) terreinen ieder uur van de dag veilig zijn.

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op