EBN kenmerkt zich door een efficiënte organisatiestructuur, waarbij taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op verschillende niveaus (van beveiligingsbeambte tot management) duidelijk zijn vastgelegd

De aansturing van EBN Veiligheidsdienst vindt decentraal plaats vanuit de overtuiging dat de afstand tussen medewerkers en leidinggevende klein moet zijn. Directie, personeelszaken, financiële en salarisadministratie zijn gehuisvest op het hoofdkantoor. Daarnaast beschikken wij over diverse steunpunten verspreid gelegen in ons werkgebied.

 

Mobiele surveillance

EBN heeft in samenwerking met EuroPac (PAC105) een meldkamer opgericht en daarmee is de ontvangst van alarmmeldingen, cameraverificatie én de alarmopvolging in één hand. Deze keten biedt enerzijds kwalitatieve voordelen (geen grijs gebied, geen tijdverlies, geen miscommunicatie)  en anderzijds kwantitatieve voordelen (efficiënter en daarmee prijsverlagend).

Alarmmeldingen komen rechtstreeks bij onze operators binnen en worden vanuit de meldkamer direct doorgezet naar de uitvoerende mobiele surveillanten. De communicatie tussen operator en surveillanten is volledig geautomatiseerd door gebruik te maken van online verbindingen met de surveillance- eenheden.

Bovengenoemde werkwijze waarborgt een snelle responsetijd.

Objectbeveiliging/services

De medewerkers op locatie zijn zelfstandige units, waarbij de teams bestaan uit vaste- en reservemedewerkers. De units worden aangestuurd door de regiomanager en de objectcoördinator.

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op