Als onderwijsinstelling bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van leerlingen, studenten en medewerkers in en rond het gebouw. De grootschaligheid van de voortgezet onderwijsinstellingen, hoge scholen en universiteiten maakt het beveiligen ervan er niet makkelijker op. Geregeld zijn er onderwijsinstellingen in het nieuws voor fraude of agressie. Daarnaast neemt het aantal incidenten op het gebied van vandalisme, diefstal en agressie toe.

Een beveiligde school, een veilig gevoel

EBN verzorgt al jaren met succes het toezicht en veiligheid in gebouwen en op terreinen op universiteiten, hogescholen en in instellingen in het voortgezet onderwijs. Aan de hand van een veiligheidsanalyse brengen we per risicogebied de te nemen maatregelen in kaart. Ook leveren we receptionistes en huismeesters. En we zetten (intelligente) camera’s, audiodetectie, noodknoppen en alarminstallaties in om altijd en overal toezicht te kunnen houden.

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op