Havenbedrijf Moerdijk en EBN Veiligheidsdienst sluiten overeenkomst voor security-dienstverlening in Port of Moerijk

Havenbedrijf Moerdijk heeft de beveiligingsdienstverlening voor het haven- en industrieterrein gegund aan EBN Veiligheidsdienst. De samenwerking komt voort uit de ambitie van het havenbedrijf om in 2030 het veiligste haven- en industrieterrein te zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta, met ‘excellente veiligheid’ als uniek pluspunt. De overeenkomst tussen Havenbedrijf Moerdijk en EBN Veiligheidsdienst heeft een looptijd van 8 jaar. EBN volgt hiermee Securitas op.

Strategische alliantie
De gunning van de beveiligingsdienstverlening aan EBN Veiligheidsdienst markeert niet alleen een belangrijke stap in de realisatie van de ‘Veiligheidsvisie 2030’, maar versterkt ook de samenwerking tussen twee partijen die zich inzetten voor innovatie en de verdere ontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk. De strategische alliantie past bovendien bij het streven van EBN om toonaangevend te zijn in de beveiligingsbranche. Samen zullen de inspanningen bijdragen aan het verwezenlijken van de ambitie om in 2030 het veiligste haven- en industrieterrein te zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta.