Objectbeveiliging

Een daadwerkelijke inbraak, een sloop, een dreiging tot kraken, een onveilig gevoel… Er zijn veel redenen om over te gaan op objectbeveiliging. Bij een objectbewaking blijft een beveiligingsbeambte permanent aanwezig op locatie voor bewaking.

Tijdens deze bewaking staat de surveillant direct in verbinding met onze meldkamer. De beveiligingsmedewerker loopt regelmatig controlerondes over het terrein, op verschillende tijdstippen en via verschillende routes.