Up-to-date beveiligingsopleiding

Het diploma Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) is verplicht om in de beveiliging te mogen werken. De opleiding had een update nodig om aan de eisen van de huidige praktijk te kunnen voldoen. Daarom heeft het Ministerie van Onderwijs samen met werkgeversorganisaties gekeken naar wat een beveiliger tegenwoordig moet kunnen en zijn hier afspraken over gemaakt. De Nederlandse Veiligheidsbranche, de SVPB, leerbedrijven en opleidingen hebben samen drie kerntaken geformuleerd voor de opleiding:

1. Het signaleren van risico’s en het nemen van preventieve maatregelen.
2. Repressief optreden, dat wil zeggen ongewenst gedrag van anderen onderdrukken en
3. Het uitvoeren van dienstverlenende taken.
Dit moet worden bereikt door het volgen van verplichte vakken, zoals Nederlands, Rekenen, Beveiliging van objecten, Praktijkles, Wettelijke kaders en Loopbaan en burgerschap. Er zijn ook keuzevakken waarmee de leerling zelf een deel van zijn/haar opleiding bepaalt. Het volgen van de keuze-onderdelen is ook verplicht om het diploma te kunnen halen.

Het aanscherpen van de opleiding en een betere aansluiting op de praktijk was hard nodig, vindt Frank van Jeveren, eigenaar van EBN Veiligheidsdienst. Het is dan ook één van de belangrijkste vraagstukken binnen de Beveiligingsbranche, hoe maken we de opleiding toekomstbestendig?  Technologische ontwikkelingen, digitalisering en nieuwe dreigingen hebben tot gevolg dat het vak van beveiliger steeds verandert. De opleiding van nieuwe professionals moet hierin meegaan en bij voorkeur vooroplopen. De voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche zei hierover: “De verwachting is dat beveiligers vaker moeten kunnen omgaan met ingewikkelde technologische toepassingen. Daarnaast wordt van hen een andere, bredere rol verwacht.” De nieuwe beveiligingsopleiding zal hiervoor moeten gaan zorgen.

Om beveiliger te kunnen worden zijn er verschillende mogelijkheden. Binnen het MBO kennen we de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), waarbij de leerling een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever en daarnaast les heeft bij een MBO-school, zoals bijvoorbeeld Curio. Dit is dus een combinatie tussen een paar dagen werken en één of twee dagen per week leren. Daarnaast bestaat er het BOL-traject (Beroeps Opleidende Leerweg), waarbij de leerling theorie- en praktijkles krijgt, 300 uur stage loopt bij een beveiligingsbedrijf en als het goed is na twee jaar dagopleiding het diploma SVPB behaalt. De derde mogelijkheid is speciaal voor mensen die werken en die daarnaast een erkend MBO-diploma willen halen. Hierbij kan het diploma SVPB worden behaald door middel van thuisstudie.