Bavel Braak en Brandveilig Beurs

In de Week van de Veiligheid slaan partners de handen ineen om nóg een extra stap te zetten naar een veilige woon- en werkomgeving. In Bavel resulteert dit in een beurs op 3 oktober, waarin uitgebreid praktische informatie te vinden is dankzij partners als Brandweer, politie en EBN.

In samenwerking met de gemeente Breda, de brandweer, politie en onder andere EBN organiseert de Dorpsraad Bavel in het kader van de Week van de Veiligheid 2015 de Beurs Bavel Braak en Brandveilig. De beurs is met name gericht op de bewustwording dat elke burger in Bavel bij kan dragen aan een veilige samenleving.

Ook het beschermen van jezelf, je eigendommen en je naasten zijn centrale thema’s. Denk aan identiteitsbescherming, brandbeveiliging en inbraakalarmering met opvolging. Actuele thema’s met experts die al uw vragen beantwoorden. Op de Bavel Braak en Brandveilig Beurs wordt extra aandacht besteed aan welke maatregelen u ook zelf kan nemen.

Vanuit PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) wordt uitgelegd hoe het hang –en sluitwerk in elkaar steekt. Ook wordt belicht hoe de verzekeraar vanuit de Verbeterde Risico Klasse-indeling (VRKI) haar premiestelsel verbindt aan de te treffen maatregelen in de verschillende klassen.

De beurs is zaterdag 3 oktober van 11.00 – 15.00 uur bij Cafe-Zalencentrum De Tussenpauz in Bavel.