In september 2019 heeft Bedrijventerrein "De Mark" het nieuwe camera-beveiligingssysteem in gebruik genomen. Samen met EBN Veiligheidsdienst is dit project tot stand gebracht. Naast het opstellen van het integrale beveiligingsplan en het uitvoeren van het project draagt EBN zorg voor het ontvangen en veiligstellen van de camerabeelden vanaf haar 24-uurs meldkamer in Breda, waarvandaan ook de (collectieve) surveillance aangestuurd wordt.

Wat eraan voorafging
Rein Croonen, nu 10 jaar voorzitter van bedrijventerrein de Mark, en Wim Avontuur, voormalig bestuurslid van de Mark vertellen enthousiast over het proces dat daaraan is voorafgegaan. In 2016 heeft de SBBB (Stichting Bedrijven Beveiliging Breda), een overkoepelende organisatie om voor de verschillende bedrijventerreinen in Breda collectieve beveiligingsafspraken te maken, besloten zich om te vormen naar het platform Breda. De collectieve beveiliging is daarna gedecentraliseerd naar de diverse bedrijventerrein verenigingen. Bedrijvenvereniging de Mark heeft toen, samen met EBN Veiligheidsdienst, de beveiliging zelfstandig opgepakt. Het bedrijventerrein de Mark omvat een groot gebied van Slingerweg, Emer-Zuid, Emer-Noord, Achter-Emer, Hintelaken tot aan de Paardeweide. Het belangrijkste doel van bedrijfsvereniging de Mark is Business-to-Business; elkaar leren kennen en elkaar de business gunnen.

Het proces
"Omdat we zelf de beveiliging moesten gaan regelen hebben we in 2016 eerst een begroting gemaakt”, vertelt Rein. "Vervolgens hebben we een inventarisatie gemaakt van de locaties waar, volgens de Mark en EBN, de camera’s het beste zouden kunnen hangen. Dit plan hebben we ingediend bij de gemeente. Je kunt dat plan echter pas indienen als er een aanwijzingsbesluit is. Het plan is betaald middels een cofinanciering, 50% door de Mark en 50% gemeente via een Europese subsidie. Daardoor waren we vanaf het begin eigenaar van de camera’s”. In goed overleg met de gemeente en EBN is ervoor gekozen om de camera’s aan lichtmasten te bevestigen. Op deze manier hebben we geen extra masten hoeven te plaatsen. Wim Avontuur heeft vanuit zijn technische achtergrond meegekeken naar het proces. Niet alle bedrijven op de Mark zijn lid van de bedrijvenvereniging. Daarom is er een protocol opgesteld en wordt aan leden het voordeel geboden, dat indien ze onverhoopt slachtoffer worden van een delict, aangifte kunnen doen bij de politie en de camerabeelden veilig kunnen laten stellen via het secretariaat info@demark-breda.nl. De politie kan pas na een aangifte gebruik maken van de collectieve camerabeelden ten behoeve van de opsporing van daders. Het nakijken van camerabeelden is gratis voor de leden van Bedrijvenvereniging de Mark. Niet leden en/of extern betrokkenen zullen voor het reproduceren van beelden separaat gefactureerd worden. Doel is om op termijn alle delen van het bedrijventerrein te voorzien van camerabewaking. We hebben nu gekozen voor een deel waarbij er een zo groot mogelijk gebied bestreken wordt met zo min mogelijk uitvalswegen.

Toekomst
Rein Croonen spreekt de wens uit dat het gehele bedrijventerrein ondergebracht kan worden in een BIZ, een Bedrijven Investerings Zone. Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee, naar rato van de grootte van de bedrijven. In de toekomst ziet de voorzitter een koppeling tussen de alarmmelding en het bevriezen van de camerabeelden. Bij een calamiteit wordt de opvolging veel effectiever.