Wijkbeveiliging Ruiterbos groot succes

Wijkbewoners willen zich niet langer onveilig voelen in hun eigen wijk. Wijkbewoners van Ruiterbos Breda nemen het heft in handen en zoeken de samenwerking met EBN.

Proefperiode

Tijdens een proefperiode van drie maanden in de zomer startte de wijk Ruiterbos met 29 deelnemers voor wijkbeveiliging. Hiermee bleek het animo al groter dan de minimale 20. Bij een tussentijdse evaluatie heeft een delegatie van de Ruitersbos een kijkje genomen in de alarmcentrale van EBN. Na de proefperiode bleken de cijfers van de woninginbraken zeer sterk gedaald. In 2014 waren 10 daadwerkelijke woninginbraken in die periode. Tijdens de proef in diezelfde periode in 2015 vond nog maar 1 woninginbraak plaats.

Succes bewijst veiligheid

De proef is dus zeer succesvol verlopen. De wijkbewoners besloten om definitieve wijkbeveiliging in te zetten voor de periode van 1 jaar. In plaats van de gewenste 50 deelnemers bleken minstens 63 huishoudens de collectieve beveiliging van EBN te kiezen. Per 01-12-2015 verzorgt EBN de wijkbeveiliging van de Wijk Ruitersbos. Een unieke samenwerking voor veiligheid bij u in de buurt!

Samenwerking politie voor meer effectiviteit

De expert wijkagent van de politie onderschrijft de sterke daling tijdens de vakantieperiode in 2015 en heeft in een overleg ideeën aangedragen hoe we gezamenlijk (politie en EBN) de veiligheid naar een nog hoger niveau kunnen brengen. Onder andere door een nog betere informatie-uitwisseling en indien noodzakelijk aanpassing van de dienstverlening (tijden, locaties, etc) naar aanleiding van de analyse van de incidenten en meldingen door EBN. Samen staan we sterk tegen criminelen.