Visitatie gepland? Houd hier rekening mee

Visitatie is een preventieve maatregel om interne diefstal te voorkomen en te ontmoedigen. Met een visitatie straal je controle uit en geef je het signaal af dat er geen bedrijfsmiddelen en/of goederen meegenomen mogen worden. 

Tijdens een visitatie maakt de gevisiteerde persoon zelf zijn tas, zakken of eventueel bagage in de auto leeg. De beveiliger houdt als het ware de handen achter de rug en bekijkt of er geen onrechtmatige bedrijfsmiddelen zijn meegenomen.

Een visitatie kunt u zelf uitvoeren, maar ook met hulp van EBN. Wilt u een visitatie uitvoeren, houd dan rekening met het volgende:

  • De visitatie moet in een afgesloten ruimte plaatsvinden vanwege de privacy van de medewerker;
  • Twee personen voeren de visitatie uit, dit mag niet door 1 persoon gedaan worden;
  • Voor het uitvoeren van een visitatie moet een duidelijke procedure worden opgesteld: wat doet u bijvoorbeeld als iemand niet mee wil werken of wanneer er sprake is van diefstal?
  • Visitatie moet opgenomen zijn in een bedrijfsreglement. 
  • Goedkeuring voor visitatie wordt aan de Ondernemingsraad gevraagd.

Wij helpen u graag met het opstellen van de visitatieprocedure en reglementen. Daarnaast kunnen wij een selector apparaat voor u regelen die geeft random aan wie wel of niet gevisiteerd gaat worden. Ook kunt u gebruik maken van een EBN beveiliger tijdens de visitatie. Een voordeel is dat de visitatie dan onafhankelijk kan plaatsvinden.

Voorkom interne diefstal met visitatie!