Veilig openen en afsluiten

Het lijkt eenvoudig, we sluiten het pand zelf wel even af of we laten het doen door de medewerker die als laatste weg gaat. De ervaring leert echter dat die medewerker ook graag naar huis wil. Hierdoor zal hij minder nauwkeurig te werk gaan dan gewenst. Bij het goed afsluiten van een pand komt meer kijken dan alleen het in het slot trekken van de voordeur. 

 

Brand- en sluitronde

Bij de sluitronde is het niet voldoende als er alleen gekeken wordt of deuren en ramen goed zijn afgesloten. Naast inbraakpreventie is aandacht voor brandbeveiliging ook een must. Zo is het bijvoorbeeld beter om alle deuren binnen te sluiten om bij brand de verspreiding van het vuur te vertragen. Of extra te controleren op niet uitgezette koffieapparaten, kopieerapparaten e.d., om het risico op brand te voorkomen. Met een goede controle tijdens een brand- en sluitronde kan er al heel wat bespaard worden. De uiteindelijke uitvoering is volledig afhankelijk van de wensen van u als klant en/of uw verzekeraar en is altijd maatwerk.

 

Openingsronde

Naast het goed afsluiten van het pand helpt een goede openingsronde ook mee aan de veiligheid. Bij deze ronde wordt het alarm correct uitgeschakeld, het pand gecontroleerd en gekeken of de vluchtwegen en nooduitgangen toegankelijk zijn. Er wordt nog een keer gecontroleerd op onregelmatigheden, zodat de eerste medewerkers veilig naar binnen kunnen en met een gerust gevoel de werkdag kunnen starten. Soms wordt er ook gekozen voor een kortere controle, in dat geval wil de eigenaar van het pand zijn sleutels en codes niet afgeven aan de (wisselende) personeelsleden maar aan een beveiliger met een diepgaande screening die getraind is in het omgaan met calamiteiten.


Een mobiele surveillant

Voorkom onnodige gevaren. Onze mobiele surveillant helpt u graag met het veilig openen en afsluiten van uw pand. 


​Wilt u weten hoe EBN Veiligheidsdienst hiermee kan helpen? 

Neem dan contact met ons op.