EBN Veiligheidsdienst zorgt voor de veiligheid van de zorgmedewerkers van Thebe Thuiszorg

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 22 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Met aandacht en toewijding verlenen de zorgprofessionals en vrijwilligers van Thebe menslievende zorg. Naast de zorg voor haar cliënten hecht Thebe veel waarde aan de zorg voor haar eigen medewerkers. Na een aantal incidenten in de branche is Thebe om te voorkomen dat dit bij haar persoon zou gebeuren samen met EBN op zoek gegaan naar passende maatregelen.
We zijn in gesprek met Helene Leijten, inmiddels al 22 jaar werkzaam bij Thebe en onderdeel van de afdeling persoonsalarmering. Een onveilige situatie bij een collega zorgverlener, agressief gedrag en andere incidenten in de zorgbranche zorgden er 4 jaar geleden voor dat Thebe op zoek gaat naar passende maatregelen voor haar eigen personeel. De contacten met EBN, die de beveiliging van alle Thebe-panden al geruime tijd verzorgt, zijn snel gelegd.
Wesley van Dongen, operationeel manager bij EBN, is contactpersoon voor Thebe. “Toen wij deze casus voorgelegd kregen, zijn we er meteen op ingesprongen. Het is ons vak, maar dit soort werkzaamheden zouden er geen onderdeel van moeten zijn. Als wij kunnen helpen het veiligheidsgevoel van zorgpersoneel te verhogen, dan doen we dat direct.”
Naast het verhogen van de veiligheid werd ook het verder professionaliseren van het sleutelbeheer onderdeel van het plan. EBN heeft immers de kennis, kunde en ervaring voor het sleutelbeheer van vele duizenden klanten. In 2017 is men met een pilot begonnen in Waalwijk; later is deze manier van werken uitgerold over het hele verzorgingsgebied van Thebe. Hoe zien die werkzaamheden er nu eigenlijk uit?

Eigen centrale

Thebe heeft een eigen centrale waar 24/7 meldingen binnen komen. Overdag gaan de verpleegkundigen zelfstandig naar de cliënt, de verpleegkundige haalt zelf de sleutel op één van de 43 sleutellocaties binnen de regio Midden-Brabant. Zo zorgt ook Thebe ervoor dat haar medewerkers snel bij de cliënten zijn.
Tijdens de risico-uren start vanuit EBN de beveiliging van de verpleging. Als er een melding binnenkomt, belt de verpleegkundige naar EBN. Hierbij wordt kortgesloten waar de melding is, en wat de verwachte reactietijd van EBN zal zijn. De beveiligingsbeambte gaat vervolgens naar de cliënt toe om de verpleegkundige binnen te laten. Ter plaatse volgt de beveiliger de orders van de verpleegkundige op en worden op verzoek van de verpleegkundige eventuele hand- en spandiensten verleend.

Meldingen

Helene vertelt dat veel meldingen bij Thebe binnenkomen via het Personen Alarmerings Systeem (PAS). Iedereen kan personen-alarmering aanvragen, daar is geen indicatie voor nodig. Het betreft dan ook niet alleen oudere maar soms ook jongere mensen. De redenen waarom mensen de alarmknop gebruiken zijn verschillend en er wordt ook wel eens misbruik van gemaakt. Er zijn ouderen die hun eenzaamheid op willen lossen door de alarmknop te gebruiken. Wij kijken in deze gevallen wat wij als zorgteam kunnen doen om loos alarm te voorkomen. Een andere reden dat er op de knop gedrukt wordt is dat iemand is gevallen, of bijvoorbeeld dat het brandalarm afgaat. Dan is het fijn voor de zorgmedewerker dat er een beveiliger bij is.

Responstijd

Op de vraag wat belangrijk is bij de beveiliging van het verplegend personeel, antwoordt Helene: “Het is belangrijk dat de responstijd zo kort mogelijk is, zodat de verpleegkundige niet hoeft te wachten tot EBN er is. Er rijden meerdere eenheden van EBN in het gebied, waarvan één auto altijd de sleutels bij zich heeft. Mocht deze auto vast staan, dan gaat er een andere auto naar toe om de sleutels te halen en op de bestemming af te leveren. In theorie kan het voorkomen dat er twee of drie meldingen tegelijkertijd binnen komen, waardoor ook die situaties ondervangen zijn. In werkelijkheid is dat nog niet vaak gebeurd. In ruim 85% van de tijd wordt de afgesproken responstijd gehaald". "Vanzelfsprekend meet EBN de opvolgtijd om te kijken of de meldtijden gehaald worden”, zegt Wesley, "of de responstijd niet overschreden wordt. Iedere ochtend is er een rapportage over de afgelopen nacht."

De werkzaamheden voor Thebe benadrukken de veelzijdigheid op het gebied van beveiliging. Flexibiliteit is één van de vele krachten van EBN, net als meebewegen. Wesley kijkt tevreden terug op het traject en is trots op de positieve uitwerking.