Stichting Betrokken Ondernemers Breda

EBN Veiligheidsdienst is maatschappelijk betrokken en werkt samen met het platform 'Betrokken Ondernemers Samen voor Breda'. De stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Met winst voor alle partijen. Zo dragen we bij aan een hechtere Bredase samenleving. De nadruk ligt hierbij op bedrijfsvrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen met inzet van kennis en kunde, menskracht en middelen.

 Meer informatie: www.betrokkenondernemersbreda.nl