Scan Veilig Gedrag

Welkom bij de Scan Veilig Gedrag! Met deze scan neem je het veiligheidsgedrag in jouw organisatie onder de loep en zie je wat medewerkers en leidinggevenden concreet dóen voor veiligheid op het werk en waarom. Dit inzicht helpt je de veiligheid op de werkvloer verder te verhogen.

Naast het opvolgen van regels en procedures (compliance), dragen medewerkers steeds vaker vrijwillig en (pro)actief bij aan een veilige werkomgeving (participatie). Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen. Participatie helpt de veiligheid in de organisatie naar een hoger plan. Door participatiegedrag bouwen medewerkers zelf actief aan een veilige werkomgeving, omdat ze dit belangrijk vinden. Het resultaat is een veilige werkomgeving op de lange termijn. Naast compliance en participatie spelen leiderschap, motivatie, collegialiteit en management een belangrijke rol bij veilig gedrag.

In de Scan Veilig Gedrag komen al deze aspecten aan bod om antwoord te geven op de vraag hoe veilig gedrag op de werkvloer is georganiseerd en wat er te verbeteren valt. De scan is bruikbaar voor alle organisaties die de veiligheid op de werkvloer nog verder willen verhogen. Zowel leidinggevende als medewerkers vullen de scan in (let op, er zijn van beide minimaal 3 deelnemers nodig). Op basis van de ingevulde vraaglijsten wordt er automatisch een feedbackrapport opgesteld met de resultaten en nuttige en concrete tips en adviezen die helpen de veiligheid op de werkvloer naar een nóg hoger plan te brengen.

Wil je aan de slag met de Scan Veilig Gedrag, maar eerst meer weten over het instrument? Download de handreiking of kijk het webinar terug: http://gezondenveiligwerkt.nl/handreiking-scan-veilig-gedrag

Deze scan is een initiatief van het programma Zelfregulering Gezond en Veilig werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ingevulde gegevens in de Scan Veilig Gedrag worden tijdelijk opgeslagen in een database. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan de scan en worden niet gedeeld met derden.

 

Start de scan Veilig Gedrag