Samen waken we over Moerdijk

Het industrieterrein van Moerdijk klinkt niet echt als een wijk. Toch kent het gebied een wijkagent. Eén die nauw samenwerkt met EBN om het terrein veilig te houden.

Ad de Jong is al acht jaar actief als wijkagent op bedrijventerrein Moerdijk. De wisseling van een dorp naar dit bedrijventerrein was wennen. “De taken zijn hetzelfde, maar het contact is anders. We spreken hier klanten vooral op afspraak. In plaats van een zichtbaarheidsfunctie heb ik nu vooral een bereikbaarheidsfunctie.” 

Oefening baart kunst

“Aangiftes nemen we ter plaatse op, mensen hoeven niet naar een bureau. Samen met de oefeningen die we preventief met bedrijven uitvoeren is het werk afwisselend en leuk.” Veel bedrijven zijn gebonden aan de ISPS (international ship and port security). Dit betekent dat zij volgens vaste protocollen en regels moeten werken. De politie voert hierop controles uit. Ook de samenwerking met de nautische politie is een mooi aspect van deze locatie.

Intensief contact

De korte lijntjes en de directe meldingen bij ongeregeldheden zijn kenmerkend voor de samenwerking. Hoewel de politie altijd bereikbaar is werken de wijkagenten merendeels overdag, ook in de weekenden. EBN waakt 24 uur per dag. “De meldkamer van EBN is mijn oren en ogen”, vertelt Ad. Het contact tussen EBN en Ad is intens en gaat via korte lijntjes. “Dankzij rapportages weet ik direct wat er in de nacht gespeeld heeft. Het terrein is groot, met ruim 400 bedrijven. Dus een goede samenwerking moet vanzelfsprekend zijn. Samen houden we de risico’s in de gaten.”

Elkaar aanvullen

Natuurlijk is er verschil in bevoegdheden tussen politie en beveiliger. En ook niet alle informatie mag vanzelfsprekend doorgespeeld worden. Maar het pro-actief uitlezen van beelden en de politie informeren is ook zéér waardevol. De informatie is gebundeld en maakt het verschil. Ad roemt een recent incident waarbij een surveillant een verdacht voertuig voortvarend benaderde. De surveillant sprak de mensen aan, onderwierp de auto aan een grondige inspectie en schakelde met de politie. Dit heeft de politie erg geholpen.

Tips van de politie

EBN en de politie kennen de terreinen goed. Afwijkende dingen vallen op. “Voor ons werkt het prettig als afwijkende zaken gemeld worden. Zowel door de eigenaar die iets verandert aan zijn terrein, als omstanders die iets anders verdachts zien. Denk ook aan langzaam rijdende auto’s en fotograferende personen. Zo kunnen we adequaat handelen bij incidenten, of deze zelfs voorkomen. Trouwens,” benoemt Ad, “ISPS bedrijven zijn verplicht meldingen te doen over zaken die de veiligheid bedreigen!” Meldingen kunnen gewoon aan EBN gedaan worden. Relevante zaken komen zo vanzelf bij de politie terecht.

Ben je benieuwd geworden naar de werkzaamheden van Ad? Je kan Ad volgen op Twitter via WA_MarkDintel01 of via de website van de Politie (mijn buurt)