Inventariseer regelmatig uw veiligheidsrisico's

Meestal krijgen we de directe vraag of we de alarmopvolging van een bedrijf willen verzorgen. Natuurlijk willen we dat, maar zou het niet veel fijner zijn als onze security experts (RSE) uw totale veiligheidsrisico in kaart brengen, zodat de continuïteit van uw bedrijf geborgd blijft? Daan Baljet, Manager Electrical & Automation bij Van Oord, maakte gebruik van zo’n security audit, door EBN Veiligheidsdienst, om de veiligheidsrisico’s op de locatie in Moerdijk in kaart te brengen.

Bescherming van meetinstrumenten

Bij Van Oord Ship Management (onderdeel van Van Oord, de internationale waterbouwer) houdt Baljet zich bezig met het operationeel houden van de schepen. De afdeling is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van alle elektrische installaties, de automatiseringssystemen  en meetopnemers. “ Goed baggeren is een heel proces. Om dat efficiënt te kunnen doen is bijvoorbeeld het meten van de juiste verhouding tussen water en zand belangrijk. Deze meting doen we met bepaalde apparatuur. Als er meetopnemers opgeslagen liggen dan willen we die natuurlijk goed beschermen. Niet alleen voor onbevoegden, maar ook om te voldoen aan de wet- en regelgeving die eraan vast hangt. Op basis van die regelgeving moesten wij onze opslag veranderen en de beveiligingsmaatregelen ophogen”, vertelt Baljet. 

Wat houdt een Security Audit in?

Van Oord maakt al jaren gebruik van de meldkamer van EBN Veiligheidsdienst voor de locatie in Moerdijk en vroeg het beveiligingsbedrijf daarom om advies. Tijdens een security audit brengt de geregistreerd veiligheidsexpert alle risico scenario’s in kaart. Aan de hand van De Haagse Methodiek (DHM) worden verschillende scenario’s geanalyseerd en volgt een onafhankelijk advies om risico’s te verkleinen. “We kijken hoe toegankelijk een gebouw is en wat er allemaal zou kunnen gebeuren”, vertelt security expert Oostdijk (RSE) van EBN Veiligheidsdienst.

Advies over beveiligingsmaatregelen

Baljet: “Uit de audit kwamen hele eenvoudige maatregelen naar voren die we snel in konden zetten en toe konden passen. We hebben bijvoorbeeld twee sleutels nodig om bij de meetapparatuur te komen. Die sleutels hingen bij elkaar in één kastje. Het advies was om deze te splitsen, zodat een onbevoegd persoon niet zomaar beide sleutels kan bemachtigen. We kregen ook het advies om de ruimte rondom de opslag leeg te maken, zodat men niets kan gebruiken als klim materiaal. Uit de audit kwamen ook adviezen naar voren die minder makkelijk doorgevoerd konden worden, bijvoorbeeld het ophogen van een hekwerk of het aanpassen van de inbraakdetectie.” Van Oord heeft het advies serieus genomen en alle maatregelen doorgevoerd. Dit zijn niet alleen fysieke maatregelen, maar ook organisatorische, zoals het aanscherpen van processen en procedures.

Een andere blik op de situatie

“Het was erg interessant om te zien dat een security expert met een hele andere blik naar een situatie kijkt ten opzichte van ons. Zij zien veel meer de risico’s en gevaren. We hebben handige tips ontvangen en er werd ook budgetmatig meegedacht, want je kunt natuurlijk een betonnen muur om je bedrijfspand zetten, omdat dat functioneel is, maar je moet ook denken aan de kosten en uitstraling voor je bedrijf”, aldus Baljet.