EBN start wijksurveillance

In Breda is de eerste wijksurveillance van start gegaan!

Steeds vaker worden woonwijken bezocht door professionele inbrekers en insluipers. Dit heeft een grote impact in het dagelijkse leven van de slachtoffers en leidt tot een sterk onveiligheidsgevoel in de woonomgeving. De vraag naar collectief toezicht wordt dan ook steeds groter.

EBN is door haar sterke aanwezigheid in staat daar een efficiënte en effectieve invulling aan te geven. Onze surveillanten controleren de deelnemende wijken, waarbij wij uiteraard op die bijzonderheden letten die voor eventuele inbrekers aanleiding kunnen zijn om toe te slaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bruiloften,(straat-)feesten, vakantieperioden en begrafenissen.

De surveillanten staan in direct contact met onze eigen meldkamer. Door onze herkenbare uitstraling gaat er een grote preventieve werking van uit en wordt het voor kwaadwillenden minder aantrekkelijk om hun slag te slaan in uw wijk.