De internationale code voor havenbeveiliging

Sinds 2004 geldt de internationale code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (de International Ship and Port facility Security Code, ISPS-code). EBN heeft hiervoor een eigen expert, de Port Facility Security Officer (PFSO). 

Over de ISPS code

Deze code is ontwikkeld door de Internationale Maritieme Organisatie en het geldt voor schepen en havenfaciliteiten betrokken in de internationale handel en zeereizen. Deze code werd ontwikkeld na de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten om de weerbaarheid van schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen.

De ISPS code beschrijft de verantwoordelijkheden van overheden, rederijen, personeel aan boord van schepen en personeel van havenfaciliteiten om dreiging van de veiligheid te detecteren en welke preventieve maatregelen genomen moeten worden om incidenten bij beveiliging te voorkomen. Er is bijvoorbeeld sprake van een dreiging als er een schip vertrekt vanuit Afrika waar een burgeroorlog is. Er is dan een verhoogde dreiging waardoor extra veiligheidscontroles bij binnenkomst in de haven plaats moeten vinden.

EBN helpt ook met de ISPS code

EBN heeft een eigen Port Facility Security Officer (PFSO) die kan helpen bij het detecteren van beveiligingsbedreigingen en implementeren van beveiligingsmaatregelen, waarbij de rollen en verantwoordelijkheden voor de maritieme beveiliging voor scheeps- en havenindustrieën op nationaal niveau worden vastgelegd. Onze PFSO draagt zorg voor:

   • Het schrijven van het handboek voor de havenfaciliteit (Port Facility Security Plan, de PFSP). In het handboek staat
     het toegangsbeleid tot de havenfaciliteit: hoe is de beveiliging op de havenfaciliteit geregeld en hoe heb je
     de beveiliging geregeld als er een verhoogde dreiging is?

   • Het bijhouden van wijzigingen in het beveiligingsproces.

   • Het uitvoeren van de beveiligingsoefeningen. Het kan gaan om grote en kleine beveiligingsoefeningen.
     Grote oefening is een oefening waarbij het voltallige personeel meewerkt, het kan gaan om een ontruiming van de
     hele haven. Het hele rampenscenario wordt dan in gang gezet en het werk ligt stil. Bij een kleine oefening weet alleen
     de PFSO van de geplande oefening en de oefeningen vinden alleen plaats als er een zeeschip (geen
     binnenvaartschepen) in de haven ligt. Zo is er bijvoorbeeld laatst een tas op een terrein gezet met een briefje
     in de tas met tekst ‘Als jullie tas vinden, volg de procedures’.Op deze manier wordt er getoetst hoe er
     gehandeld wordt.

   • Het leveren van havenbeveiligers. Havenbeveiligers staan bij de poort om de toegangscontrole uit te voeren. 

De PFSO van EBN

Wesley van Dongen is één van de Port Facility Security Officer bij EBN. Hij heeft de opleiding voor PFSO gedaan. Als er een verhoogde dreiging is kan hij ingezet worden voor de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen. Ook helpt hij graag bij het inventariseren van de mogelijke bedreigingen en het opstellen van de beveiligingsmaatregelen. EBN heeft 3 PFSO’s in dienst.