Inbraaksystemen:

Veiligheid, continuïteit, mensen, bedrijfsmiddelen, data en producten optimaal beschermen tegen vandalisme, brand, criminaliteit en terrorisme. Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

De techniek ontwikkelt zich razendsnel. Daarom hebben de kwaliteit en betrouwbaarheid van technische maatregelen een belangrijke rol in het beveiligingsplan, uiteraard naast de organisatorische en bouwkundige maatregelen.

Dat vraagt om een uitgekiend beveiligingsplan met maatregelen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch gebied.

EBN Veiligheidsdienst maakt dat plan om er voor te zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen op elkaar zijn afgestemd en samen het maximale uit de beveiliging halen.

Neem contact op